با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری          خط ویژه مشاوره : 52 50 20 44 (021)📞    info@DaryaInstitute.com  ✉️
اعزام دانشجو و نماینده رسمی دانشگاه های کشور مجارستان و چک
  • همه
  • دانشگاه سملوایز Semmelweis University
  • دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست Budapest University of Technology and Economics (BME)
  • دانشگاه متروپلیتن Mertopolitan University
  • دانشگاه اتوش لرند Eötvös Loránd University (ELTE)
  • دانشگاه سگد University of Szeged