با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری          خط ویژه مشاوره : 52 50 20 44 (021)📞    info@DaryaInstitute.com  ✉️
تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه سملوایز SEMMELWEIS

تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه سملوایز SEMMELWEIS

تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه سملوایز SEMMELWEIS

17 بهمن1399
تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه سملوایز SEMMELWEIS

تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه سملوایز SEMMELWEIS
Place of the
Entrance examination
Date of the
entrance examination
Time Date(s) of the oral interview Deadline for registration and deregistration
1 Online 03 March 2021 08:30 04 March 2021 09:00 24 February 2021
2 Online 10 March 2021 08:30 11 March 2021 09:00
12 March 2021 09:00
03 March 2021
3 Online 17 March 2021 08:30 18 March 2021 09:00
19 March 2021 09:00
10 March 2021
4 Online 24 March 2021 08:30 25 March 2021 09:00
26 March 2021 09:00
17 March 2021
5 Online 31 March 2021 08:30 01 April 2021 09:00 24 March 2021
6 Online 07 April 2021 08:30 08 April 2021 09:00
09 April 2021 09:00
31 March 2021
7 Online 15 April 2021 08:30 16 April 2021 09:00 08 April 2021
8 Online 21 April 2021 08:30 22 April 2021 09:00
23 April 2021 09:00
14 April 2021
9 Online 28 April 2021 08:30 29 April 2021 09:00
30 April 2021 09:00
21 April 2021
10 Online - McDaniel College 04 May 2021 08:30 05 May 2021 09:00
06 May 2021 09:00
27 April 2021
11 Online - McDaniel College 04 May 2021 12:30 05 May 2021 09:00
06 May 2021 09:00
27 April 2021
12 Online 12 May 2021 08:30 13 May 2021 09:00
14 May 2021 09:00
05 May  2021
13 Online - McDaniel College 18 May 2021 03:30 19 May 2021 09:00
20 May 2021 09:00
11 May 2021
14 Online - McDaniel College 18 May 2021 12:30 19 May 2021 09:00
20 May 2021 09:00
11 May 2021
15 Online 02 June 2021 08:30 03 June 2021 09:00
04 June 2021 09:00
26 May 2021
16 Online - McDaniel College 08 June 2021 08:30 09 June 2021 09:00 01 June 2021
17 Online 09 June 2021 08:30 10 June 2021 09:00
11 June 2021 09:00
02 June 2021
18 Online 16 June 2021 08:30 17 June 2021 09:00
18 June 2021 09:00
09 June 2021
19 Online 23 June 2021 08:30 24 June 2021 09:00
25 June 2021 09:00
16 June 2021
20 Online 07 July 2021 08:30 08 July 2021 09:00
09 July 2021 09:00
30 June 2021
21 Online 14 July 2021 08:30 15 July 2021 09:00
16 July 2021 09:00
07 July 2021
 

نظرات

خیلی ممنون از سرعت عمل و بروز بودن اطلاعات برای ثبت نام میتونم از شما کمک بگیرم ؟

خیلی مفید و بروز

خیلی منون ازتاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه SEMMELWEIS سرعت عمل و بروز بودن اطلاعات برای ثبت نام میتونم از شما کمک بگیرم ؟

ارسال نظر