با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری          خط ویژه مشاوره : 52 50 20 44 (021)📞    info@DaryaInstitute.com  ✉️
‍ پ شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

‍ پ شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

‍ پ شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

21 اسفند1396
‍ پ شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات
ارسال نظر